مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

NEW HOLLAND | Backhoe Loader
مدل برند  
بکهو لودر
B90B
قیمت و مشخصات فنی
نیوهلند B90B
بکهو لودر
B115B
قیمت و مشخصات فنی
نیوهلند B115B