مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

Abex | Breaker
مدل برند  
چکش هیدرولیکی
EXB60T
قیمت و مشخصات فنی
ابکس EXB60T
چکش هیدرولیکی
EXB70T
قیمت و مشخصات فنی
ابکس EXB70T
چکش هیدرولیکی
EXB110T
قیمت و مشخصات فنی
ابکس EXB110T