مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

FURUKAWA | Breaker
مدل برند  
چکش هیدرولیکی
F19
قیمت و مشخصات فنی
فوروکاوا F19
چکش هیدرولیکی
F22
قیمت و مشخصات فنی
فوروکاوا F22
چکش هیدرولیکی
F27
قیمت و مشخصات فنی
فوروکاوا F27
چکش هیدرولیکی
F35
قیمت و مشخصات فنی
فوروکاوا F35
چکش هیدرولیکی
F45
قیمت و مشخصات فنی
فوروکاوا F45