مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

BELAZ | Dump Truck
مدل برند  
دامپتراک
7555B
قیمت و مشخصات فنی
بلاز 7555B
دامپتراک
75131
قیمت و مشخصات فنی
بلاز 75131
دامپتراک
75307
قیمت و مشخصات فنی
بلاز 75307
دامپتراک
75600
قیمت و مشخصات فنی
بلاز 75600