مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

Caterpillar | Dump Truck
مدل برند  
دامپتراک
777F
قیمت و مشخصات فنی
کاترپیلار 777F
دامپتراک
777G
قیمت و مشخصات فنی
کاترپیلار 777G
دامپتراک
777D
قیمت و مشخصات فنی
کاترپیلار 777D