مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

NHL | Dump Truck
مدل برند  
دامپتراک
TR35A
قیمت و مشخصات فنی
ان اچ ال TR35A
دامپتراک
TR50
قیمت و مشخصات فنی
ان اچ ال TR50
دامپتراک
TR60
قیمت و مشخصات فنی
ان اچ ال TR60
دامپتراک
TR100
قیمت و مشخصات فنی
ان اچ ال TR100
دامپتراک
NTE150
قیمت و مشخصات فنی
ان اچ ال NTE150
دامپتراک
NTE260
قیمت و مشخصات فنی
ان اچ ال NTE260