مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

ATLAS | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
2306LC
قیمت و مشخصات فنی
اطلس 2306LC
بیل مکانیکی
3306LC
قیمت و مشخصات فنی
اطلس 3306LC