مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

CASE | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
CX210B
قیمت و مشخصات فنی
کیس CX210B
بیل مکانیکی
CX240B
قیمت و مشخصات فنی
کیس CX240B
بیل مکانیکی
CX350B
قیمت و مشخصات فنی
کیس CX350B
بیل مکانیکی
CX470B
قیمت و مشخصات فنی
کیس CX470B
بیل مکانیکی
CX800B
قیمت و مشخصات فنی
کیس CX800B
بیل مکانیکی
WX185
قیمت و مشخصات فنی
کیس WX185