مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

Caterpillar | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
324DL
قیمت و مشخصات فنی
کاترپیلار 324DL
بیل مکانیکی
330DL
قیمت و مشخصات فنی
کاترپیلار 330DL