مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

HIDROMEK | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
HMK220LC-3
قیمت و مشخصات فنی
هیدرومک HMK220LC-3
بیل مکانیکی
HMK300LC-3
قیمت و مشخصات فنی
هیدرومک HMK300LC-3
بیل مکانیکی
HMK200W-3
قیمت و مشخصات فنی
هیدرومک HMK200W-3