مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

KOBELCO | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
SK55RX-6
قیمت و مشخصات فنی
کوبلکو SK55RX-6
بیل مکانیکی
SK210LC-8
قیمت و مشخصات فنی
کوبلکو SK210LC-8
بیل مکانیکی
SK350LC-8
قیمت و مشخصات فنی
کوبلکو SK350LC-8
بیل مکانیکی
SK480LC-8
قیمت و مشخصات فنی
کوبلکو SK480LC-8
بیل مکانیکی
SK500HDLC-8
قیمت و مشخصات فنی
کوبلکو SK500HDLC-8