مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

KOMATSU | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
PC200-7
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC200-7
بیل مکانیکی
PC220-7
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC220-7
بیل مکانیکی
PC300-7
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC300-7
بیل مکانیکی
PC400-7
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC400-7
بیل مکانیکی
PC600-7
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC600-7
بیل مکانیکی
PC800SE-7
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC800SE-7
بیل مکانیکی
PC200-8
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC200-8
بیل مکانیکی
PC220-8
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC220-8
بیل مکانیکی
PC300-8
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC300-8
بیل مکانیکی
PC400-8
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC400-8
بیل مکانیکی
PC800-8
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC800-8
بیل مکانیکی
PC1250-8R
قیمت و مشخصات فنی
کوماتسو PC1250-8R