مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

LISHIDE | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
SC130.8
قیمت و مشخصات فنی
لیشیده SC130.8
بیل مکانیکی
SC220.8
قیمت و مشخصات فنی
لیشیده SC220.8
بیل مکانیکی
SC360.8
قیمت و مشخصات فنی
لیشیده SC360.8