مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

LIUGONG | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
CLG 923D
قیمت و مشخصات فنی
لیوگانگ CLG 923D
بیل مکانیکی
CLG 936LC
قیمت و مشخصات فنی
لیوگانگ CLG 936LC
بیل مکانیکی
CLG920D
قیمت و مشخصات فنی
لیوگانگ CLG920D
بیل مکانیکی
CLG925D
قیمت و مشخصات فنی
لیوگانگ CLG925D
بیل مکانیکی
945E
قیمت و مشخصات فنی
لیوگانگ 945E
بیل مکانیکی
950E
قیمت و مشخصات فنی
لیوگانگ 950E