مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

NEW HOLLAND | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
E215BJ
قیمت و مشخصات فنی
نیوهلند E215BJ
بیل مکانیکی
E265BJ
قیمت و مشخصات فنی
نیوهلند E265BJ
بیل مکانیکی
E305B
قیمت و مشخصات فنی
نیوهلند E305B
بیل مکانیکی
E385B
قیمت و مشخصات فنی
نیوهلند E385B
بیل مکانیکی
E485
قیمت و مشخصات فنی
نیوهلند E485