مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

SANY | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
SY215C
قیمت و مشخصات فنی
سانی SY215C
بیل مکانیکی
SY235C
قیمت و مشخصات فنی
سانی SY235C
بیل مکانیکی
SY335C
قیمت و مشخصات فنی
سانی SY335C
بیل مکانیکی
SY465C
قیمت و مشخصات فنی
سانی SY465C