مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

SUNWARD | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
SWE 210
قیمت و مشخصات فنی
سانوارد SWE 210
بیل مکانیکی
SWE 230LC
قیمت و مشخصات فنی
سانوارد SWE 230LC
بیل مکانیکی
SWE 360LC
قیمت و مشخصات فنی
سانوارد SWE 360LC
بیل مکانیکی
SWE 470
قیمت و مشخصات فنی
سانوارد SWE 470