مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

TITAN | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
EC220
قیمت و مشخصات فنی
تایتان EC220
بیل مکانیکی
EC330
قیمت و مشخصات فنی
تایتان EC330
بیل مکانیکی
EC360
قیمت و مشخصات فنی
تایتان EC360
بیل مکانیکی
EC470
قیمت و مشخصات فنی
تایتان EC470