مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

VOLVO | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
EC210B LC
قیمت و مشخصات فنی
ولوو EC210B LC
بیل مکانیکی
EC240B LC
قیمت و مشخصات فنی
ولوو EC240B LC
بیل مکانیکی
EC290B LC
قیمت و مشخصات فنی
ولوو EC290B LC
بیل مکانیکی
EC360B LC
قیمت و مشخصات فنی
ولوو EC360B LC
بیل مکانیکی
EC460B LC
قیمت و مشخصات فنی
ولوو EC460B LC
بیل مکانیکی
EC700B LC
قیمت و مشخصات فنی
ولوو EC700B LC