مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

XCMG | Excavator
مدل برند  
بیل مکانیکی
XE230
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی XE230
بیل مکانیکی
XE250
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی XE250
بیل مکانیکی
XE370C
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی XE370C
بیل مکانیکی
XE500
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی XE500
بیل مکانیکی
XE700
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی XE700
بیل مکانیکی
XE900
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی XE900