مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

HYUNDAI | Forklift Truck
مدل برند  
لیفتراک
25B-9
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای 25B-9
لیفتراک
20G-7M
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای 20G-7M
لیفتراک
30DF-7
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای 30DF-7
لیفتراک
30G-7M
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای 30G-7M
لیفتراک
50D-9SA
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای 50D-9SA
لیفتراک
70DF-7
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای 70DF-7