مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

SHANTUI | Forklift Truck
مدل برند  
لیفتراک
SF30
قیمت و مشخصات فنی
شانتویی SF30
لیفتراک
SF50
قیمت و مشخصات فنی
شانتویی SF50
لیفتراک
SF70
قیمت و مشخصات فنی
شانتویی SF70
لیفتراک
SF160
قیمت و مشخصات فنی
شانتویی SF160
لیفتراک
SF200
قیمت و مشخصات فنی
شانتویی SF200
لیفتراک
SF30Y
قیمت و مشخصات فنی
شانتویی SF30Y
لیفتراک
SF20S
قیمت و مشخصات فنی
شانتویی SF20S
لیفتراک
SF25S
قیمت و مشخصات فنی
شانتویی SF25S