مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

BOBCAT | Skid Loader
مدل برند  
مینی لودر
S130
قیمت و مشخصات فنی
بابکت S130
مینی لودر
S205
قیمت و مشخصات فنی
بابکت S205
مینی لودر
S220
قیمت و مشخصات فنی
بابکت S220
مینی لودر
S250
قیمت و مشخصات فنی
بابکت S250
مینی لودر
S300
قیمت و مشخصات فنی
بابکت S300
مینی لودر
S330
قیمت و مشخصات فنی
بابکت S330
مینی لودر
S650
قیمت و مشخصات فنی
بابکت S650