مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

CHANGLIN | Wheel Loader
مدل برند  
لودر
947H
قیمت و مشخصات فنی
چانگلین 947H
لودر
957Z
قیمت و مشخصات فنی
چانگلین 957Z
لودر
996
قیمت و مشخصات فنی
چانگلین 996