مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

Caterpillar | Wheel Loader
مدل برند  
لودر
938H
قیمت و مشخصات فنی
کاترپیلار 938H
لودر
950H
قیمت و مشخصات فنی
کاترپیلار 950H
لودر
966H
قیمت و مشخصات فنی
کاترپیلار 966H
لودر
980H
قیمت و مشخصات فنی
کاترپیلار 980H
لودر
988H
قیمت و مشخصات فنی
کاترپیلار 988H