مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

DOOSAN | Wheel Loader
مدل برند  
لودر
MEGA250V
قیمت و مشخصات فنی
دوسان MEGA250V
لودر
MEGA400V
قیمت و مشخصات فنی
دوسان MEGA400V
لودر
DL420
قیمت و مشخصات فنی
دوسان DL420
لودر
DL500
قیمت و مشخصات فنی
دوسان DL500