مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

HYUNDAI | Wheel Loader
مدل برند  
لودر
HL757-7A
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای HL757-7A
لودر
HL760-7A
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای HL760-7A
لودر
HL770-7A
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای HL770-7A
لودر
HL757-9SM
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای HL757-9SM
لودر
HL760-9S
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای HL760-9S
لودر
HL770-9S
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای HL770-9S
لودر
HL780-9S
قیمت و مشخصات فنی
هیوندای HL780-9S