مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

NEW HOLLAND | Wheel Loader
مدل برند  
لودر
W170B
قیمت و مشخصات فنی
نیوهلند W170B
لودر
W190B
قیمت و مشخصات فنی
نیوهلند W190B
لودر
W270B
قیمت و مشخصات فنی
نیوهلند W270B