مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

VOLVO | Wheel Loader
مدل برند  
لودر
L90F
قیمت و مشخصات فنی
ولوو L90F
لودر
L120F
قیمت و مشخصات فنی
ولوو L120F
لودر
L150F
قیمت و مشخصات فنی
ولوو L150F
لودر
L180F
قیمت و مشخصات فنی
ولوو L180F
لودر
L220F
قیمت و مشخصات فنی
ولوو L220F