مرجع تخصصی قیمت و مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ایران

XCMG | Wheel Loader
مدل برند  
لودر
LW300K
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی LW300K
لودر
LW500K
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی LW500K
لودر
LW640G
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی LW640G
لودر
LW800K
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی LW800K
لودر
ZL30G
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی ZL30G
لودر
ZL40G
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی ZL40G
لودر
ZL50G
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی ZL50G
لودر
ZL60G
قیمت و مشخصات فنی
ایکس سی ام جی ZL60G